Hoe kun je een virtual classroom training in je organisatie implementeren?Het implementeren van een virtual classroom training in je organisatie vraagt om een aantal aandachtspunten. In de huidige tijd gaan ontwikkelingen en de daarmee samenhangende veranderingen vrij snel. Uw medewerkers moeten parallel, en het liefst ook net zo snel, met die veranderingen mee gaan. Het mooie is dat de inzet van virtual classroom trainingen in die behoefte kan voorzien.

Voordelen

Bedenk dat de inzet van virtual classroom trainingen allerlei voordelen geeft voor uw organisatie en voor uw medewerkers, zoals bijvoorbeeld:                                       

  • Bezettingsgraad; geen hele dag uit het arbeidsproces
  • Flexibiliteit; werk/thuis, binnen- en/of buitenland
  • Kosten; o.a. minder tijd, vervoers- en autokosten
  • Snel inspelen op veranderingen
Onbekendheid wegnemen

Allereerst moeten we vaststellen dat een virtual classroom training echt anders is in zowel opbouw als uitvoering dan een klassikale of E-learning training.  Zie hiervoor het eerder verschenen blog “Help! Mijn virtual classroom komt niet van de grond“. Je hebt dus mensen nodig die van de hoed en rand weten. Mensen die opgeleid zijn op dit gebied. Net zo belangrijk is het wegnemen van de onbekendheid met virtual leren. Die onbekendheid wil nog wel eens leiden tot een bepaalde weerstand tegen deze vorm van leren. Maar dat kan makkelijk opgelost worden: laat het gewoon zien! Neem de deelnemers vooraf een keer mee in een virtual classroom en laat zien hoe het er aan toe gaat, wat de mogelijkheden zijn en maak ze enthousiast. Want immers onbekend maakt onbemind. Door hier rekening mee te houden gaat het implementeren al een stuk gemakkelijker.

Expertise

Ten tweede is het belangrijk om de verschillende rollen te respecteren en over te laten aan experts. Denk aan de ontwerper, de uitvoerder en de ondersteuner (vaak resp. designer, facilitator/presenter en moderator genoemd). Laat u hierin graag adviseren. Wat nog wel eens onderschat wordt, is dat elke rol een schakel in het proces is om virtual classroom te kunnen implementeren. Ga dat niet zelf doen, maar zorg dat die expertise bij u in de organisatie komt. Leid mensen binnen uw organisatie op of betrek externe gecertificeerde experts erbij. Zeker als een implementatie op korte termijn gewenst is.

En er is méér. Meer zaken waar aan gedacht moet worden om een virtual classroom training goed te implementeren in uw organisatie.

“Wilt u een virtual classroom training professioneel implementeren binnen uw organisatie in welk vakgebied dan ook maar weet u niet goed hoe of waar te beginnen? U wilt graag een demo virtual classroom training ervaren?

Stilios helpt en ontzorgt u!”